Tukaj, vendar ne za stalno – Napotovanje državljanov tretjih držav med Bosno in Hercegovino, Slovenijo in Avstrijo / The posting of third-country nationals between Bosnia and Herzegovina, Slovenia, and Austria

PUBLICATION YEAR

2020

CITATION

Danaj, S. & Geyer, L. (2020). Tukaj, vendar ne za stalno – Napotovanje državljanov tretjih držav med Bosno in Hercegovino, Slovenijo in Avstrijo, Policy Brief 2020/6. Vienna: European Centre.

DESCRIPTION

Ta bilten je osnovan na podlagi empiričnih podatkov pridobljenih z diskusijami v sklopu fokusnih skupin in delavnic predvidevanja, pri katerih so sodelovali predstavniki javnih organov in socialnih partnerjev ter drugi strokovnjaki iz Avstrije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Zbiranje podatkov je potekalo v letu 2019. V biltenu je opisan trend napotovanja delavcev iz Bosne in Hercegovine preko Slovenije v Avstrijo. Razloženo je, zakaj se delavci iz Bosne in Hercegovine strinjajo z napotitvami iz Slovenije v Avstrijo, s kakšnimi izzivi se pri tem soočajo in kakšen je vpliv napotovanja na Avstrijo. Na koncu so podana priporočila za rešitev opaženih težav.